Кандидати

Йордан Терзийски

04 МИР Велико Търново преференция 102

24 МИР София преференция 104

Йордан Терзийски е архитект, предприемач и народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. Член е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по околна среда и водите. Работи активно за дигитализация на процесите в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. Негови каузи са опазването на културното наследство и развитието на качествена инфраструктура в България.
Арх. Терзийски има над 15 години опит в проектирането на жилищни, обществени сгради и интериори на територията на България и чужбина. Съосновател е на първия български баскетболен отбор за хора в инвалидни колички “София-Балкан”. Баща е на двама сина.