Кандидати

Йорданка Костадинова

Родена на 27 ноември 1977 г. във Варна.
Завършила е „Фармация“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна, има магистратура от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ в Медицински университет Варна. Работила е като фармацевт. Била е представител на водещата немска фармацевтична компания. Предстои да защити дипломна работа в НБУ, профил „Политически мениджмънт и публични политики“.
Майка на три деца.
Каузата й е да се раждат повече деца в България. По нейна инициатива е разработена и приета нормативна уредба, регламентираща асистираната репродукция, и са отпуснати допълнително 5 000 000 лв. за семейства, които не могат да имат деца по естествен път.
Народен представител в 47-ото и 48-ото Народно събрание, избран от 8 Добрички многомандатен район.
Областен управител на област Добрич от 13.07.2023 г.

Кандидати за общински съветници:

101. Йорданка Яникова Костадинова
102. Милена Вълчева Желева-Керанова
103. Надежда Костова Пампорова
104. Радослав Христов Георгиев
105. Велислав Георгиев Даскалов
106. Дамян Костадинов Калчев
107. Божидар Тодоров Радев
108. Върбина Стефанова Господинова
109. Йордан Иванов Алексиев
110. Даниел Петров Алексиев
111. Димитър Петров Димов
112. Драгомир Кирилов Цукев
113. Димитър Бойчев Вълчанов
114. Галина Недялкова Митева
115. Десислава Христова Първанова
116. Ивайло Лазаров Неделчев
117. Гриша Енчев Георгиев
118. Мирослав Стоянов Енчев
119. Диян Великов Великов
120. Галина Димитрова Панчева
121. Дани Митков Атанасов
122. Николай Маринов Колев
123. Михаил Енчев Стефанов
124. Фатма Ахмед Капитанова
125. Илиана Иванова Георгиева
126. Слави Руменов Михов
127. Стоян Трифонов Стоянов
128. Кънчо Станев Минчев
129. Есин Едаетов Сеидов
130. Цвета Ангелова Мирчева
131. Диян Хинков Деков
132. Севинч Назми Зейнунова