Кандидати

Йорданка Костадинова

Родена на 27 ноември 1977 г. във Варна
Завършила е „Фармация“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна, има магистратура от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ в Медицински университет Варна. Работила е като фармацевт. Била е представител на водещата немска фармацевтична компания. Предстои да защити дипломна работа в НБУ, профил „Политически мениджмънт и публични политики“.
Майка на три деца.
Каузата й е да се раждат повече деца в България. По нейна инициатива е разработена и приета нормативна уредба, регламентираща асистираната репродукция, и са отпуснати допълнително 5 000 000 лв. за семейства, които не могат да имат деца по естествен път.
Народен представител в 47-ото и 48-ото Народно събрание, избран от 8 Добрички многомандатен район.
Областен управител на област Добрич от 13.07.2023 г.