Кандидати

Кирил Кирилов

Кандидати за общински съветници:

101. Красимир Николов Михайлов
102. Кирил Начков Кирилов
103. Йовчо Димитров Йовчев
104. Емилия Борисова Василева
105. Миглен Анатолиев Иванов
106. Ралица Цветанова Коларова
107. Людмил Асенов Маринов
108. Силвия Василева Цветкова
109. Любен Руменов Стефанов
110. Стефан Петров Станчев
111. Силвия Невелинова Славкова
112. Даниел Красимиров Димитров
113. Венцислав Асенов Маринов
114. Александър Мариусов Георгиев