Кандидати

Красен Йоркишев

преференция 106

Красен Йоркишев предприемач, в сектор „храни и напитки”.
Завършил ТМТ – Търговище със специалност –промишлена електроника, висше образование във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” специалност – финанси.
Професионален път изцяло в управлението на компании за производство на храни.
Семейството е висша ценност ,основна обществена единица, женен с две деца.