Кандидати

Красен Кръстев

преференция 104

Казвам се Красен Недев Кръстев и съм роден в с. Подгорица, обл. Търговище. Професионалната ми кариера преминава в сферата на авиацията в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, с трудов стаж 41 години като ръководител-полети. През 1981 г. завършвам КЛЩУ гр. Кировоград, Украйна, със специалност „Ръководител-полети/щурман“, а през 2005 г. придобивам магистърска степен „Обслужване на въздушното движение“ в Държавна летателна академия на Украйна – гр. Кировоград.