Кандидати

Красимир Кирилов

преференция 102

„Роден съм и съм завършил средно образование в гр. Търговище. Магистър по маркетинг. Работя като строителен предприемач.
В моята работа винаги съм се старал да бъда професионалист и да изпълнявам отговорно своите задължения. Никога не съм се отказал от трудна задача или отговорност, защото смятам, че това е част от това да бъдеш отговорен човек. Затова трябва да се стремим заедно към изграждането на етично и морално общество. За мен ще бъде отговорност да работя за икономическото развитие на областта, решаване на социалните проблеми на жителите и, поддържане на модерно здравеопазване и училищна дейност.“