Кандидати

Кремена Петрова

Кандидати за общински съветници:

101. Кремена Руменова Петрова
102. Диян Колев Колев
103. Светлана Андреева Иванова
104. Стоянка Митева Бонова
105. Станимира Георгиева Минчева-Димитрова
106. Желязко Младенов Милев
107. Диана Стоянова Сербезова
108. Преслава Койчева Николова
109. Ивелин Димитров Василев
110. Владимир Христов Михайлов
111. Божидар Красимиров Маринов
112. Йорданка Драгиева Миндова
113. Стоилка Василева Маринова
114. Любомир Малинов Васев
115. Деян Иванов Караиванов
116. Койчо Стефанов Абрашев
117. Таня Иванова Славова
118. Свилен Константинов Сивов
119. Стоян Колев Стоянов
120. Валентин Динев Вълев
121. Евгения Иванова Михнева
122. Милен Стоянов Кунев
123. Николай Дончев Златев