Кандидати

Кристиана Стоянова

преференция 112

Кристиана е обучител и застъпник за каузи като равен достъп до качествено образование, гражданско и по-специално младежко участие в процесите по взимане на решения, и опазването на природата.
Кристиана е завършила бакалавър “История” и две магистратури в сферата на международните отношения в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Утрехтския университет, Нидерландия. В правителството на Кирил Петков е заемала длъжността Парламентарен секретар в Министерството на околната среда и водите.

Била е доброволец в няколко организации в България и Холандия, където е избрана за председател на най-голямата организация на международни студенти Еразъм Стюдънт Нетуърк (ЕСН) Утрехт (2018-2019) и Нидерландия (2019-2020), а след това е избрана и за Български младежки делегат към ООН (2020-2021).