Кандидати

Кристина Касабова

преференция 112

Кристина Касабова е учителка и е отдадена на различни каузи, свързани с деца. Вярва, че към всяко дете, независимо дали е в училище, в институция или вкъщи, трябва да има подходящо отношение, подход и желание заедно с децата да вървим напред. Член е на „Да, България!“.

Ако я подкрепите в 49-ото Народно събрание, Кристина ще работи за това всяко дете да има достъп до ранна детска грижа и качествено образование по местоживеене.
Кристина мечтае за уютни училища, за засилване на приобщаващото образование спрямо индивидуалните потребности на всяко дете. Тя би работила за достъп до STEM среда във всяко училище и качествени спортни терени, за изграждане на здравословни навици и начин на живот.