Кандидати

Кристина Машонова

преференция 115

Кристина Машонова е дипломиран инженер от ТУ София, филиал Пловдив. Специализирала е Външна Търговия. Притежава Магистистърска степен по Бизнес администрация в индустриалния мениджмънт и финансите от Университет по Технологии в Блекинге, Швеция. Професионалният ѝ опит е в ОВК индустрията, работила е 15 години за водеща компания в бранша, а последните 12 години заема длъжността изпълнителен директор на местното дружество на шведска компания. Владее английски и руски. Омъжена, с 2 деца.