Кандидати

Кристина Петкова

Преференция 102

Аз съм Кристина Петкова, юрист и медиатор. Зам.-председател съм на “Демократи за силна България”. Бях народен представител в 49-ото Народно събрание. 

През мандата зададох 92 питания, инициирах десетки срещи и изслушвания, успях и да стартирам няколко от приоритетните ми законодателни цели. 

Гордея се, че с общи усилия променихме закона за защита от домашното насилие, както и най-сетне забранихме рекламата на хазарт в медиите. 

Моите приоритети са:

 

  1. Семейна политика, която насърчава баланса между личен живот и кариера като поощрява съвместяването им.  
  2. Реформа в детските ясли и градини и иновативно образование от ранна детска възраст. 
  3. Социална система, която дава подкрепа на нуждаещите се спрямо техните нужди.
  4. Спортна политика, която да инвестира в развитието на детско-юношеския спорт и даде подем на професионалния спорт, който да бъде повод за гордост на всички българи. 
  5. Справяне с проблема с бездомните и домашни животни чрез ефективен закон, който ограничава продажбата и развъждането.
  6. Малка, стегната, вежлива, получаваща достойно заплащане администрация, която работи в услуга на гражданите. Електронно управление.
  7. Пресичане на корупционните практики за българско гражданство и прецизиране на процедурите по натурализация. Радикална реформа в службите за сигурност.