Кандидати

Крум Стоилов

преференция 114

Крум Стоилов е медицински физик в отделение по лъчелечение към СБАЛО “Свети Мина“ ЕООД гр. Благоевград, където наравно с лекарите от отделението участва активно в лъчелечебния процес. Негова отговорност е изготвянето на дозиметричния план на пациента и калибрирането на апаратурата за облъчване. Има дългогодишен опит като сервизен инженер на медицинска апаратура. Член е на Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство. Активно участва при избора и подновяването на съвременна диагностична и лъчетерапевтична апаратура.

В свободното си време е инструктор на футболните съдии от Благоевградски регион, сертифициран ВАР инструктор на ФИФА , както и съдийски наблюдател в Първа професионална футболна лига. От 2002 до 2013 г. е международен асистент съдия на ФИФА с над 70 мача. В Първа лига има 220 мача като асистент съдия.

Притежава магистърска степен по биофизика от ЮЗУ ‘Неофит Рилски’ и Медицинска радиологична физика към Медицински университет София.

Крум вярва, че всеки гражданин има право на свободен достъп до качествено медицинско обслужване. За да се постигне това, той ще работи за промяна на здравната система. Като експерт в медицинската физика, ще съдейства за равномерно и пропорционално разпределение на качествена диагностична и терапевтична апаратура в цялата страна. В сферата на спорта ще работи за популяризирането му сред младежта, както и за подобряване на условията в материалните бази.