Кандидати

Лили Матева-Цанкова

преференция 104

Магистър по право и финаси. Вписана в списъка на синдиците при Министество на правосъдието от 2017 година и в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието от 2006 година. Работи като адвокат в град Велико Търово от 2000 година със специализация в областта на търговското и наказателното право. Част от отбора на „Продължаваме промяната“ от 2021 година. В мандат 2023 – 2027 година, общински съветник от листата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Общински съвет – Велико Търново, председател на постоянната комисия по „Нормативно правна уредба и обществен ред“ към ВТОбС.
„Само всички заедно можем да изградим България като правова и европеска държава, в която гржданите имат сигурност и превидимост, гарантирани от стабилно и демократично управление и свободата да учат, да се развивати да работят. “