Кандидати

Лили Михайлова

06 МИР Враца – преференция 111

24 МИР София – преференция 116

Лили Михайлова е юрист, специалист по съдебно и извънсъдебно решаване на спорове.
В Парламента ще работи за създаване на механизми за по-добро взаимодействие и сътрудничество между институциите, бързина и по-лесен достъп до услуги за граждани. Лили смята, че има огромна необходимост от работещи, широко ангажирани политики в обществена полза с ясно разписани правила, процедури и срокове за изпълнение. За целта е необходимо да бъдат създадени комисии за контрол върху дейността и по-големи санкции при неизпълнение на задълженията. Според Лили сферата на образованието има нужда от нов подход в преподаването, тъй като досегашната образователна система е остаряла и не е подходяща за интересите и талантите на децата и младежите.