Кандидати

Лилия Донкова

Икономист съм по образование. Бакалавърска и магистърска степен съм придобила в Университет за национално и световно стопанство и Нов български университет. Възпитаник съм на Българско училище за политика „Димитър Паница“. Три мандата съм работила като заместник кмет. През 2019г. приех предизвикателството да се кандидатирам за кмет на района. През месец октомври 2019 г. жителите на селищата в района ме избраха за кмет на района и след положена клетва през месец ноември встъпих в длъжност. Гордея се, че изградихме нова детска градина в кв. “Сеславци”, санирахме две училища – 117 СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” в гр. Бухово и 162 ОбУ “Отец Паисий” в кв. Ботунец. Реновирахме вътрешно квартални улици във всяко населено място в района.