Кандидати

Лиляна Драганова

Кандидати за общински съветници:

101. Лиляна Стоянова Драганова
102. Антония Тодорова Добрева
103. Таня Ганчева Петкова
104. Велизара Нанкова Чолакова
105. Мария Георгиева Брайкова
106. Георги Дончев Трендафилов
107. Петър Петков Петков
108. Дора Стефанова Димитрова
109. Деница Иванова Георгиева
110. Михаела Стефанова Русенкова
111. Пепа Христова Колева