Кандидати

Лозина Николова

преференция 107

Лозина Николова е психолог.
Родена е в гр. Ямбол на 01.01.1977 год. Завършила е висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“-
гр. Благоевград, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“,
професионална квалификация – магистър по психология.
Притежава 18 години стаж в Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин на длъжност „социален
работник“. От 2019г. работи като “психолог“ в ДГ “Зорница“ – гр. Видин.
Областта й на експертиза обхваща психология и социални дейности. Омъжена с едно дете.