Кандидати

Любен Иванов

ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, роден на 03.01.1979 г. в гр. Видин. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „право“. От 2003 год. до 2022 год. е адвокат към Адвокатска колегия Видин. От м. Януари 2022 г. до м. Август 2022 год. е областен управител на област Видин. Депутат в 48-то и 49-то Народно събрание.