Кандидати

Людмил Софрониев

преференция 106

Започва професионалната си кариера в телекомуникациите, като търговски представител големи клиенти за региона на Плевен. След напускането на корпоративните телекомуникации решава да основе фирма за оптимизиране на телекомуникационните разходи и компютърна поддръжка. Заедно с това започва и проучване за патент и възможност за производство на дамски обувки, като в момента се стреми да наложи марката на френският пазар.
Средното си образование завършва в ТМЕТ “Цанко Станчев” специалност „Електро обзавеждане на промишлени предприятия“. Притежава висше образователна степен магистър по „Маркетинг“ и бакалавърска по „Бизнес информатика“ от СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов. Завършва семестриално магистърска специалност ‘’Иновации, предприемачество и финанси ’’ към ВУЗФ и Бизнес институт – гр.София.
Основната му кауза е връщането на живота в малките населени места на България и промяна на начина на финансирането им, като се приеме формула в която се гарантира инвестиции във всяко малко населено място на България. Промяна на чл.83, и чл.84. от закона за публичните финанси, които да гарантират участие на кметовете на кметства във вземането на решения за капиталови инвестиции във всяко населено място в общината им.
Другата основна инвестиция за която ще настоява е построяването на мост над река Дунав при Никопол.
Продължавам промяната, защото смятам, че България трябва да се управлява от хора, които имат успешни кариери и бизнеси. Личности с обществен морал, които показват с действията си, че искат да постигнат така желаната от всички просперираща европейска България.