Кандидати

Людмил Софрониев

преференция 110

Людмил Георгиев Софрониев – магистър специалност “Маркетинг” и бакалавър специалност “Бизнес Информатика” от СА “Д.А.Ценов”-гр. Свищов, на 45г., с професионален опит в телекомуникациите. Средното си образование е завършил в ТМЕТ “Цанко Станчев”, специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия”. Основател на собствена компания за оптимизиране на телекомуникационните разходи и компютърна поддръжка. Завършил семестриално магистърска степен специалност “Иновации, предприемачество и финанси” към ВУЗФ и Бизнес институт – гр. София.