Кандидати

Магдалена Овчарова

преференция 113

Магдалена Овчарова е адвокат – асоцииран член на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” – първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Специализирана в корпоративното и административно право. Юридически консултант на български и международни компании, работещи в сектор „промишлено строителство“ „енергетика“ и „земеделие“.

Магдалена вярва, че геополитическото положение на страната и редица благоприятни характеристики на област Стара Загора предоставят огромни възможности за развитие, които все още остават нереализирани в редица направления на националното стопанство. Ще работи за изпълнение на политики насочени към подобряване на инвестиционния климат в областта в баланс с политиките за опазване на околната среда и природни ресурси; създаване на законови механизми повишаващи ефективността на работата на институциите и политики предоставящи по-широко участие на гражданите в управлението.

Магдалена Овчарова е адвокат – асоцииран член на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” – първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Специализирана в корпоративното и административно право. Юридически консултант на български и международни компании, работещи в сектор „промишлено строителство“ „енергетика“ и „земеделие“.

Магдалена вярва, че геополитическото положение на страната и редица благоприятни характеристики на област Стара Загора предоставят огромни възможности за развитие, които все още остават нереализирани в редица направления на националното стопанство. Ще работи за изпълнение на политики насочени към подобряване на инвестиционния климат в областта в баланс с политиките за опазване на околната среда и природни ресурси; създаване на законови механизми повишаващи ефективността на работата на институциите и политики предоставящи по-широко участие на гражданите в управлението.