Кандидати

Маргарита Игнатова

преференция 116

Маргарита Игнатова е филолог по образование. Работи като заместник –директор в езикова гимназия. Промените в образованието са задължителни, за да гарантираме успех на усилието ни да променим страната.
Промени в образованието означава нов прочит на историята, ефективна дигитализация, акцент върху STEM-направлението, възпитание на младите в активно демократично гражданство. А това се постига с усилията на всички- учители, родители, общество.