Кандидати

Мариана Минишка-Марчева

преференция 106

Родена в гр. Сливен, семейна. Придобива Висшето си образование в Медицинска академия- София със специалност Акушерство и гинекология, както и Мениджмънт в здравеопазването. Кариерното й развитие преминава основно в сферата на здравеопазването, практикувала включително в Алжир и Йемен. Била е и общински съветник в община Сливен. Понастоящем е началник АГ- отделение. Член на НПО „Мати Болгария” и на Съюза на независимите български писатели. Нейната е кауза е ефективното и достойно развитие на образованието, културата и здравеопазването.