Кандидати

Мариела Иванова

преференция 108

Мариела Иванова е родена и израснала в гр. Варна. През 2004 г. завършва специалност „Международни oтношения”, има стаж в МВнР, в дирекция „ Азия, Австралия и Океания” , след което се включва в програма за културен обмен на кадри и заминава за Съединените щати. През престоя си там завършва магистърска програма “Reading Specialist” в „Shenandoah university” в щата Северна Вирджиния. Впоследствие придобива допълнителни две магистърски степени – „Управление на образованието” в Шуменския униветситет, гр. Шумен и „Предучилищна и начална училищна педагогика” в Тракийския университет, гр. Стара Загора. Десетгодишният опит като асистент-преподавател в гимназия и основно училище в Съединените щати, както и педагогически стаж в начално училище и детска градина във и извън България, допринасят за професионалните й успехи – да опримизира образователните постижения на всяко дете, прилагайки индивидуални интервенции за превенция на рисковите групи, както и да индентифицира навременно нуждите на всяко дете, изграждайки силна емоционална връзка с него. В допълнение, Мариела е работила тясно с родителите на деца в предучилищна възраст докато временно е заемала длъжността заместник – директор „ Учебна дейност” в ДГ. От пряк интерес за Мариела са социално-емоционалното развитие на детето, социалната принадлежност и ролята на семейството и общността за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, изграждането на емоционалната интелигентност на детето и невропедагогическата наука. Основен фокус в каузата й ще бъде работата по изготвяне на механизми за създаване на стратегия за ранно детско развитие и в частност приобщаването на приложими политики за подкрепа на родителството и ранната детска интервенция. Семейна, с две деца и желае синовете й да останат и да се развиват в България.