Кандидати

Мариела Савкова

преференция 104

Мариела Савкова е посветена на европейската интеграция на България повече от 20 години. Основните й каузи са намаляване на регионалните неравенства, териториалното сближаване и по-силният глас на гражданите и регионите в ЕС. През последните 12 години работи за повече прозрачност, децентрализация и ефективно управление на европейските политики в България. Посветена е на равенството между половете, представителството на жените във властта и лидерство в бизнеса. Силно е ангажирана за по-нататъшна съдебна реформа, подобряване на средата за бизнес и активно гражданското участие в обществения, икономически и политически живот на страната. Работи активно за превенция на корупцията в управлението на европейските фондове и провеждането на свободни и честни избори, в които гражданите избират свои представители, а резултатите отразяват реалното настроение и политическите предпочитания на населението. Страстта й към тези каузи произтича от дълбокото убеждение, че настоящият модел на управление възпроизвежда авторитарни политически тенденции и бедност, изостря социално-икономическите различия и поставя пречки пред развитието на пазарната икономика и индивидуален потенциал, което са дългосрочни рискове пред устойчивото и необратимо демократично развитие на България.