Кандидати

Марин Георгиев

преференция 111

Марин Георгиев е завършил ПМГ-Бургас, както и УАСГ, специалност ССС. Семеен, с три деца.
Работи като проектант-конструктор в проектантско бюро в Бургас.