Кандидати

Марин Маринов

преференция 105

Марин Филчев е земеделски производител. Роден в гр. Пловдив на 05.06.1983 год. Завършил Висше образование – УНСС, магистър, специалност „Счетоводство и търговия“. Земеделски производител.
Женен с 2 деца.