Кандидати

Маринчо Христов

преференция 102

Роден и живее в Сливен, семеен. Образование – агроинженер магистър, икономист.
Работил в сферата на частния бизнес, заемал висши мениджърски позиции, Областен управител на област Сливен.
Каузи:
– развитие на възможности за спорт на всички прослойки от населението под мотото- Спорт,единство,здраве.
– опазване на християнските ценности и морал.