Кандидати

Маринчо Христов

Роден на 9-ти октомври 1969 г. в гр. Сливен. През 2001 г. завършва Аграрен Университет Пловдив, специалност Магистър „Инженер- Агроном”. 2008 г. завършва Частен професионален търговски колеж- гр. Пловдив, специалност „Икономика и мениджмънт”. 2009 г. придобива бакалавърска степен „Стопанско управление”, професионална квалификация- „Мениджър” в „Земеделски колеж”- гр. Пловдив. Кариерното му развитие е свързано с управленски позиции в сферата на частния бизнес. Кандидат за Народен представител на изборите за 49-тото НС. Областен управител на обл. Сливен, назначен с Решение на Министерски съвет № 525 от 2 август 2023 година.

Кандидати за общински съветници:

101. Маринчо Христов Христов
102. Даниел Петров Петров
103. Пепа Цветанова Генчева
104. Христо Стефанов Стоянов
105. Елена Димчева Петкова
106. Мартин Златков Маринов
107. Поля Александрова Филипова
108. Татяна Минчева Петкова
109. Теодор Иванов Дойчев
110. Христо Стойчев Иванов
111. Живко Иванов Петков
112. Мариана Николова Минишка- Марчева
113. Тодор Боянов Тодоров
114. Нели Николова Минчева
115. Калин Сашев Христов
116. Стефан Георгиев Трендафилов
117. Христо Стоянов Христов
118. Ивелина Христова Бонева
119. Сашо Мишев Йорданов
120. Драгомир Богомилов Драганов
121. Галина Стойчева Сярова
122. Владимир Станимиров Георгиев
123. Стефан Здравков Стефанов
124. Гергана Иванова Георгиева
125. Николай Кръстев Николов
126. Живко Огнянов Абрашев
127. Красимир Георгиев Георгиев
128. Теньо Иванов Божеков
129. Павлета Светлинова Христова
130. Руслан Йорданов Кънев
131. Живко Стефанов Стефанов
132. Дияна Петрова Драганова
133. Донка Илиева Митева
134. Цонка Митева Попова
135. Красимира Русева Стойчева
136. Кирил Димитров Парушев
137. Господин Добрев Стефанов