Кандидати

Мария Ангелова-Дойчева

преференция 132

Мария Ангелова е юрист с 25-годишен стаж. Работи и живее във Варна и се бори за проблемите на града като общински съветник от 2019 г.