Кандидати

Мария Илчева-Иванова

Арх.-инж.Мария Илчева-Иванова е родена през 1985 г. в град Първомай. Омъжена е и има две деца. През 2010 г. завършва образователно-квалификационна степен магистър във ВСУ „Л. Каравелов” – гр. София, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, професионална квалификация „Строителен инженер-конструктор“. През 2012 г. завършва образователно-квалификационна степен магистър във ВСУ „Л. Каравелов” – гр. София, специалност „Архитектура“. Работила е като архитект и инженер във фирма „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София. През 2016 г. за кратко е работила в Община Силистра като старши експерт и като преподавател в ПГС „Пеньо Пенев”, гр.Силистра. До 2018 г. работи като проектант на свободна практика. През 2018 г. основава фирма „М.Илчева Дизайн“ ЕООД и се занимава с проектиране на сгради и съоръжения. Участва в изготвянето на архитектурния труд „Кухнята в промишлените предприятия и територии“ на професор Любен Сиврев.
Нейна лична кауза е обновяването и/ или изграждането на детски площадки и игрища, подходящи и за деца с увреждания.

Кандидати за общински съветници:

101. Мария Христова Илчева-Иванова
102. Георги Димитров Георгиев
103. Златко Стефанов Куртев
104. Даниела Александрова Костова
105. Петър Николаев Петров
106. Румен Николов Жеков
107. Ваня Желева Маринова
108. Владимир Василев Иванов
109. Мария Костова Иванова
110. Цветомир Димитров Панайотов
111. Георги Николов Атанасов
112. Димо Михалев Димов
113. Зеки Мехмедов Салимов
114. Недко Белев Недков
115. Ленко Георгиев Монев
116. Красимир Димитров Киряков
117. Борислав Руменов Атанасов
118. Стефан Железов Железов
119. Пламен Иванов Гойчев
120. Виктор Петров Вичев
121. Мирослав Василев Димитров
122. Силвия Стефанова Стоянова
123. Цветан Димитров Галев
124. Живка Недялкова Стайкова
125. Теодор Валериев Симеонов