Кандидати

Мария Йорданова-Зарева

преференция 103

Юрист по образование. Има магистърска степен по „Национална и международна сигурност“, със специализация “Вътрешна сигурност” и професионална квалификация “Криминалистически експертизи”.
Мария Зарева е на 40 години, от град Кюстендил. Била е ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил. По време на професионалния си път е работила и 13 години в системата на МВР.
От 08.01.2024 г. до настоящия момент е зам. областен управител на област Кюстендил.