Кандидати

Мария Зарева-Йорданова

преференция 108

Мария Зарева живее в гр. Кюстендил. Завършила е специалност „Право“ в Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Работи като Ръководител на Областна пощенска станция гр. Кюстендил.