Кандидати

Мартин Димитров

преференция 127

Мартин Димитров е финансов консултант. Работи в сферата на застрахователно и финансовото дело.
Завършил е ВСУ “ Черноризец Храбър” , специалност Мениджмънт в международния бизнес” – Бакалавър и ИУ-Варна, специалност “Финанси и иновации” – Магистър и “Корпоративен бизнес и управление” – Магистър.
Завършил е допълнителни специализации и курсове за приложна психология, мотивация и ораторско майсторство.
Лектор сферата на спестовното и инвестиционно животозастраховане, дългосрочното финансово осигуряване и здравна защита.
Честен и почтен човек с висок морал, чието име се ползва с добро. Няма зависимости! Обича справедливостта и винаги търси истината!