Кандидати

Мартин Маринов

преференция 108

Мартин Маринов е роден и живее в гр. Сливен. Завършил е Национална художествена гимназия “Димитър Добрович” – гр. Сливен, специалност “Иконопис”. Има придобита образователна степен Бакалавър, специалност “Живопис” във ФИИ към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Защитава и Магистърска степен – “Стенопис” във ФИИ към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Художник, преподавател, понастоящем директор на ОУ “Панайот Хитов” гр Сливен.