Кандидати

Мартин Петров

преференция 112

Магистър по японски език и култура на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той приема за своя основна лична кауза подобряването на достъпността на средата и обществените условия, в името на едно по-благоприятно бъдеще за хората в неравностойно положение, родителите с детски колички и по-възрастните хора. Опитът, натрупан в Япония му осигурява интересни перспективи относно възможности за решения. Вярва в значението на единението и държавността като резултат от осъзнато чувство за общност, в която има място за всички български граждани. Диалогичен, но държащ на принципите си, той смята, че се нуждаем от по-балансирана стилистика в общественото говорене, за да можем заедно да създаваме едно по-добро бъдеще за всички с нашите действия днес.