Кандидати

Метин Ахмедов

преференция 107

Метин Ахмедов е председател на ловно-рибарско сдружение „Хан Омуртаг- 2001” гр. Омуртаг. Завършил е Средно-специално образование в Професионална гимназия по селско стопанство в гр. Велики Преслав, със специалност Горско и ловно стопанство. Професия техник-лесовъд.
Метин обича природата и ще работи за подобряване на опазването на околната среда и водите; опазване на дивеча, рибата и застрашените от изчезване видове; подобрение на условията за труд в горските и ловни територии.
Метин живее в с. Долно Козарево. Семеен с две деца.