Кандидати

Мила Велчева

преференция 127

Мила Велчева като народен представител ще бъде полезна с дългогодишния си професионален юридически опит, съчетан с големия интерес, опит и знания, които има към културата като обществено благо.

Велчева смята, че културните и творческите индустрии са стратегически ресурс за устойчиво социално и икономическо развитие, който следва да бъде един от основните приоритети на управлението.