Кандидати

Милена Борисова

Кандидати за общински съветници:

101. Милена Миткова Борисова
102. Красимир Кръстев Ботев
103. Любка Иванова Ангелова
104. Симеон Планимиров Иванов
105. Русиан Петров Маринов
106. Вероника Стефанова Петрова
107. Веселка Начева Петкова