Кандидати

Милена Генчева

преференция 113

Инж. Милена Генчева е възпитаник на Електротехникума в Горна Оряховица, а придобива висше образование от Технически университет във Варна. След дипломирането си работи в „Електромонтажно управление Велико Търново“, което до 1989 г. отговаря за пет области. Зад гърба си има над 40-годишен професионален опит в мащабни проекти в сферата на енергетиката и търговията с материали за различни видове електрооборудване. Отговаряла е за изграждането и поддържането на много енергийни обекти в Северна България. Семейна, с една дъщеря и баба на двама внуци.