Кандидати

Мима Василева

Кандидати за общински съветници:

101. Мима Тодорова Василева
102. Тодор Димитров Ахпазов
103. Михаела Николова Михайлова
104. Мария Маринова Костадинова
105. Милка Георгиева Карова
106. Недялка Петрова Горчакова
107. Петя Амирова Борисова
108. Пердика Георгиева Сотирова
109. Добринка Димова Ялнъзова
110. Сашо Атанасов Анастасов