Кандидати

Мирчо Стоянов

преференция 106

Мирчо Стоянов е роден и израснал в гр. Сливен, завършил е Професионална Гимназия по Икономика – гр. Сливен. Има бакалавърски степени „Финанси“ и „Прогнозиране и планиране“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, както и магистърска степен „Инвестиционен мениджмънт“, от същото висше училище. Към настоящия момент е докторант по финанси. Повече от десет години работи в Комисията за финансов надзор, като преминава през различни позиции, професионални обучения в сферата на регулациите в небанков финансов сектор.
Активен участник в дарителски, доброволчески и граждански инициативи. Два пъти е награждаван в категорията „Десетте най-перспективни студенти“ на Стопанска академия-Свищов, лектор в образователни програми за ученици в небанковия финансов сектор. Запален планинар и почитател на зимните спортове.