Кандидати

Мирела Андреева

преференция 108

Завършва Софийския университет ‘’Св. Климент Охридски’’, специалност “Право’’. Понастоящем е докторант и преподавател по ‘’Криминалистика’.