Кандидати

Мирена Ценова

преференция 107

Мирена Ценова е завършила „Фармация“ в Медицински университет – София с професионална квалификация „магистър-фармацевт“. През 2016 г. участва в студентска научна сесия в катедра “Фармакогнозия”, където с отличие защитава магистърската си теза. Професионалната й кариера започва през 2013 г., когато успешно кандидатства към „Студентски практики“ на МОН и започва стаж във верига аптеки. През 2018 г. работи като управител на новооткрита аптека, с цел усъвършенстване и придобиване на нови знания. С натрупания опит в сферата на фармацията, през 2019 г. се присъединява към екипа на голяма фармацевтична компания като специалист по лекарствената безопасност. Възпитаник е на Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца, в паралелка „Биология, химия и английски език“. Интересите й са в сферата на науката и развитието на медицината и фармацията с цел опазване и подобряване качеството на живот.