Кандидати

Мирослав Асенов

преференция 113

Мирослав Асенов е родом от Велико Търново. Завършва средното си образование с пълно отличие в ПМГ „Васил Друмев“ профил „биология със засилено изучаване на английски език“ през 2000г.
Мирослав има национална диплома от МОН за постигнати успехи- лауреат от националната олимпиада по химия през 2000г. Приет е във Фармацевтичен факултет на Медицински университет София същата година, като е първи по успех от всички класирани.
През 2005г Мирослав печели стипендия по програма Erasmus и пише дипломната си работа във Фармацевтичен факултет на университета в гр. Лимож, Франция.
Мирослав Асенов защитава дипломната си работа с отличие и се дипломира през януари 2006г като магистър-фармацевт в МУ София.
11 години той работи като медицински представител във втората най-голяма френска фармацевтична компания- „Les Laboratoires Servier”.
През 2010г е избран за председател на РФК Велико Търново- регионалната структура на съсловната организация на магистър-фармацевтите за област Велико Търново, като приключва 2 успешни мандата.
Мирослав Асенов е съосновател на Сдружение на независимите аптеки (СНА)- нестопанска организация на фармацевти, собственици на аптеки, които не са част от големи вериги и се борят за етични принципи в бранша. Той е управител на 2 фирми с предмет търговия на дребно с лекарства. Акционер в 3 успешни аптеки в област Велико Търново. Владее английски и френски език.
Мирослав иска да решим проблема с недостигa на лекарства за хронично болни пациенти в България и особено за тези, страдащи от захарен диабет-това са около половин милион български граждани по данни на МЗ.
Втори приоритет за него е борбата с незаконната търговия с лекарства в нерегламентирани обекти, в т.ч. онлайн продажби чрез нелегални сайтове. Това е незаконна дейност, която води до лекарствена злоупотреба, създава риск за здравето на гражданите. Трябва да се предприемат съответните нормативни промени и този проблем да се изкорени.