Кандидати

Мирослав Дяков

„Четири години като общински съветник и председател на общински съвет – Твърдица се боря за решаване на проблемите на Община Твърдица. Понякога с променлив успех, но винаги с амбицията, че можем повече. Някои добри идеи останаха на лист хартия, за други с много усилия, компромиси и такт намерихме общи решения в този мандат.
В условията на работа, където се срещат различни възгледи и цели, разбрах, че зад всяко решение в полза на Общината трябва да стои диалогичност, уважение към различните мнения, лична отговорност и воля, за да се осъществи идеята.“

Кандидати за общински съветници:

101. Мирослав Христанов Дяков
102. Георги Димитров Великов
103. Данчо Киров Михайлов
104. Стоил Петров Стоилов
105. Стоян Петков Бояджиев
106. Митка Тодорова Трухчева
107. Веселин Ганчев Василев
108. Пенка Георгиева Василева
109. Димитър Милчев Койтаров
110. Светла Георгиева Георгиева
111. Пламена Христова Стоева
112. Снежана Иванова Горанова
113. Слав Тинчев Славов
114. Татяна Атанасова Шегева
115. Димитър Тодоров Трухчев
116. Ваня Димчева Димова
117. Митко Белчев Денчев