Кандидати

Мирослав Грънчаров

Заместник – кмет на община Разград. Завършва Стопанско управление във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив. Дълги години работи като предприемач, собственик на фирма за консултантски услуги в строителството и застраховането.

Кандидати за общински съветници:

101. Мирослав Тодоров Грънчаров
102. Петя Петрова Цанкова
103. Митко Иванов Ханчев
104. Огнян Досев Обрешков
105. Павлета Иванова Якимова
106. Божидар Вълчев Божков
107. Онур Сали Гьочгелди
108. Милен Йоргов Минчев
109. Антонела Веселинова Маринова
110. Ирина Маринова Бакърджиева
111. Боян Пламенов Симеонов
112. Деян Росенов Пейчев
113. Светлан Цонев Иванов
114. Джипо Николов Джипов
115. Галя Григорова Ралева
116. Виктор Любомиров Шамов
117. Росен Димитров Маринов
118. Генджай Гюлжанов Ахмедов
119. Мирослав Цанев Маринов
120. Милен Киров Енчев
121. Иван Божинов Иванов
122. Мартин Николаев Нешев
123. Росен Маринов Иванов
124. Петър Дончев Вълканов
125. Мариела Господинова Томова
126. Пейчо Добрев Георгиев
127. Атанас Младенов Мичев
128. Панайот Димитров Узунов
129. Деян Петров Денчев
130. Басри Басриев Велиев
131. Стоян Петков Стоянов
132. Иван Тодоров Димитров
133. Милена Дачева Орешкова