Кандидати

Мирослав Мавров

24 МИР преференция 115

25 МИР София преференция 113

Мирослав Мавров е активен участник в гражданския и политическия живот на България. Той е известен като председател на Асоциация “Дебати”, където се ангажира с въпроси свързани с гражданското образование, изграждането на критично мислене и промотирането на диалога и дебата в България. Мирослав е работил по кампании за борбата с корупцията в България чрез гражданско участие и медиен контрол. Той е кандидат за народен представител, което подчертава неговата амбиция да влияе на политиката не само на гражданско, но и на държавно ниво. Мирослав Мавров се бори за създаването на “нормална европейска държава”, като се фокусира върху борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции в България.