Кандидати

Младен Запрянов

преференция 107

Младен Запрянова завършва Международни икономически отношения, след което в продължение на 20 години се занимава с управление на екипи, продукти и процеси в “УниКредит”, в България и в чужбина. Отговаря за търговското и експортно финансиране на институцията за Централна и Източна Европа. По-късно поема ролята на предприемач и да създава малка консултантска фирма в областта стратегическо развитие и организационно изграждане, както и ролята на издател на няколко емблематични книги в областта на взаимоотношенията и управлението.